Zaregistrujte sa
:: Návrat na začiatok  ::  Online chat  ::  Nastavenia  ::  Fórum  ::  Galéria  ::  Plánovač  ::  Bazár  ::
  
Hlavné menu
 Články :
 Novinky
 Zaslať príspevok
 Archív článkov
 Galéria
 Hľadať
 Témy

 Užívatelia :
 Zoznam členov
 Vaše nastavenia
 Privátne správy

 Spoločenstvo :
 Fórum
 Burza
 Plánovač akcií
 Online chat
 Zľava v muničáku
 Zľava v CATUSe
 Formulár
 Odporučenie

 Odkazy
 

 Downloady
 

 Štatistika :
 Štatistiky
 Naj 10
 Ankety

 Dokumentácia :
 FAQ
 Odkazy

 
Užívatelia
Vitajte, Anonym
Užívateľské meno

Heslo

Bezpečnostný kód:
Bezpečnostný kód
Opíšte bezpečnostný kód:

(Registrovať)

Členstvo:
Najnovšie: marskolcak
Nové dnes: 0
Nové včera: 0
Celkove: 12227

ľudí online:
Návštevníkov: 172
Členov: 0
Spolu: 172
 
Reklama z Googla
 
Online Chat
Pripojte sa na chat

 • 12e13eL
 •  
  Plánovač akcií
  Najbližšie plánované akcie:
   
  Posledné inzeráty
  Navštívte burzu:
   
  Zľava v Muničákoch
  Stav objednávok:
  Bratislava
  Suma: 408 (24%)
  Košice
  Suma: 0 (0%)
   
  Vyhľadať


   
  61. výročie SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
  Dňa 29. augusta 2005 si pripomíname
  61. výročie
  SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.


  Partizánska republika

  Po hrdinskej, dvojmesačnej obrane (29. august - 27. október 1944) slobodného povstaleckého územia proti nacistickým divíziám wehrmachtu a SS s centrom v Banskej Bystrici, na ktorom bola obnovená československá štátnosť, povstalecké ozbrojené sily (Prvá československá armáda na Slovensku a partizánske jednotky) ustúpili do hôr a prešli na partizánsky spôsob boja proti nemeckým, maďarským a iným okupačným a fašistickým jednotkám.

   

  Partizánska vojna na Slovensku koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945 viazala početné sily a prostriedky nemeckej brannej moci. Len v novembri 1944 nemecký veliteľ na Slovensku gen. H. Hôffle musel proti partizánom nasadiť dve divízie SS - 14. Galíciu a 18. Horst Wessel, jednu divíziu wehrmachtu -178. Tatru, bojovú skupinu SS Schill, moslimský pluk SS a päť špeciálnych protipartizánskych práporov. Okrem toho sa na území Slovenska formovali dve divízie Volkssturmu, pôsobili tu početné oddiely vlasovovcov a maďarskej armády, ako aj špeciálne skupiny Sicherheitsdienstu a gestapa. V bojoch s partizánmi utrpeli tieto jednotky značné straty na ľuďoch a materiálu. V priestoroch v blízkosti frontu nepriateľ nasadil v boji proti partizánom pravidelné frontové jednotky.

  V zimných mesiacoch 1944/1945 pôsobili takmer na celom Slovensku partizánske oddiely a brigády. V horských a lesnatých oblastiach stredného, severného a východného, ale aj západného vznikli celé partizánske oblasti. Hlavnou základňou partizánskych jednotiek na strednom Slovensku sa v tomto období stali Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. Po obsadení Banskej Bystrice a po ústupe z Donoval cez Prašivú na hlavný hrebeň Nízkych Tatier a po prechode cez Chabenec, pri ktorom okrem iných zahynul aj J. Šverma, sa Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Československu (HŠPH) usadil v Lomnistej doline. Odtiaľto viedol a usmerňoval partizánske oddiely, brigády, pluky a zväzky od 11. novembra 1944 až do 18. februára 1945, keď sa spojil so Sovietskou armádou.

  Jedna z najznámejších a najsilnejších súvislých partizánskych oblastí na Slovensku sa vytvorila v západnej časti Nízkych Tatier, v juhovýchodnej časti Veľkej Fatry a v Starohorských vrchoch, v horách severovýchodne od Banskej Bystrice už koncom novembra 1944. V priestore ohraničenom podhorskými obcami a osadami Rudlová, Selce, Sásová, Priechod, Špania Dolina, Uľanka, Turecká, Richtárová, Staré Hory, Donovaly (so všetkými osadami), Baláže, Kalište, Moštenica, Korytnica, Hriadeľ, Podkonice a Slovenská Ľupča sa usadili početné partizánske jednotky: brigáda Smrť fašizmu pod velením mjr. N. V. Volkova, v rámci ktorej pôsobila samostatná skupina mjr. S. S. Petrova, brigáda Pomstiteľ s veliteľom mjr. S. G. Morozovom, špeciálny partizánsky oddiel Vpred pplk. M. P. Morského - Osipova, oddiel Stalin na čele s mjr. A. A. Martynovom a oddiel Pobeda kpt. A. J. Makarenka. Centrom celej oblasti známej pod názvom „Partizánska republika" boli obce Baláže a Kalište.

  Na území, kde celé mesiace nevkročila noha okupanta, sa rozvinula široká a dobrá spolupráca obyvateľstva a partizánov, ktorú riadili a usmerňovali revolučné národné výbory. Tu vznikol 15. januára 1945 aj Pracovný výbor KSS na čele s popredným funkcionárom strany F.Kubačom. Okrem množstva rôznych letákov určených obyvateľstvu, ale aj nepriateľským vojakom, vydával tento orgán časopisy Hlas ľudu a Partizán. Skupina pracovníkov Slobodného slovenského vysielača a Spravodajskej agentúry Slovenska v rámci 5. partizánskeho oddielu brigády Pomstiteľ vydávala v partizánskej tlačiarni v bunkri pod Jelenskou skalou noviny a časopisy Mor ho! a Zvesti. Tlačili aj značné množstvo letákov v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku, ktoré rozširovali s pomocou civilného obyvateľstva medzi nepriateľskými vojakmi a dôstojníkmi.

  Výsledkom tejto činnosti boli prechody niekoľko stoviek vyzbrojených a vystrojených maďarských vojakov na stranu partizánov, ktorých umiestnili predovšetkým v Balážoch a na Kališti. K partizánom prešlo aj niekoľko príslušníkov nemeckej armády, zväčša Rakúšanov a sudetských Nemcov. Mnohí z nich padli v ťažkých neustálych bojoch s nepriateľom. Aj na tomto území sa výrazne prejavil medzinárodný charakter nášho boja proti fašizmu v rokoch druhej svetovej vojny. Na území Partizánskej republiky bojovali a pracovali predstavitelia mnohých národov, národností a krajín z celého sveta. Okrem Slovákov najmä Česi, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, príslušníci národov a národností bývalého Sovietskeho zväzu, bývalej Juhoslávie, Poliaci, Bulhari, Rumuni, Francúzi, Maďari, Rakúšania a nemeckí antifašisti.

  Partizánska vojna v tyle nepriateľa by nebola možná a úspešná bez pomoci a podpory civilného obyvateľstva, ktoré zabezpečovalo potraviny, lieky, šatstvo, obuv a iné nevyhnutné veci a materiál pre potreby partizánskych jednotiek. Ukrývali a liečili ranených partizánov. Okrem toho poskytovali partizánskym štábom cenné správy. Mnohí z nich sa priamo zapojili do diverzných, sabotážnych a bojových akcií a do obrany partizánskeho územia. Na druhej strane partizánska vojna mala kruté a ničivé dôsledky na civilné obyvateľstvo a jeho majetok zo strany nepriateľa. Za pomoc a podporu partizánom nacistické jednotky a orgány aj na území Partizánskej republiky rozpútali krutý teror a represálie, ktorých výsledkom boli stovky zavraždených osôb, odvlečenie mnohých ďalších do koncentračných táborov, drancovanie a vypálenie viacerých osád a celých obcí.

  Už v novembri a decembri roku 1944 sa pokúšali nacistické jednotky a orgány dobyť územie Partizánskej republiky. Uskutočnili silný tlak a nápor z viacerých smerov, najmä v smere Banská Bystrica - Staré Hory. Donovaly, Banská Bystrica .- Špania Dolina, Ružomberok - Liptovská Osada - Donovaly, Slovenská Ľupča - Podkonice - Moštenica a z obcí Selce, Senica, Priechod a Hriadeľ. K najťažším bojom v tomto období patril prienik okupačných jednotiek do bezprostrednej blízkosti obce Kalište začiatkom decembra 1944, pri ktorom padlo jedenásť partizánov a výpad početnej skupiny esesákov a vlasovovcov z Ružomberka na Donovaly, Bully a Polianku 28. decembra 1944.

  V nasledujúcom období pre lepšiu obranu územia Partizánskej republiky a koordináciu partizánskych jednotiek sa vybudovalo priame telefonické spojenie medzi jednotlivými osadami, obcami, štábmi, opornými bodmi, stanovišťami, pozorovateľňami a obrannými postaveniami. V prípade útoku nepriateľa na jeden úsek hraníc Partizánskej republiky sa telefonicky privolala pomoc a posily z miest pobytu a sústredenia hlavných partizánskych síl alebo z neohrozenej časti partizánskeho územia.

  Veľký význam pre prepravu vojsk, techniky a vojenského materiálu nepriateľa mali železničné a cestné komunikácie. Partizánske jednotky z územia Partizánskej republiky zamerali svoju diverznú a deštruktívnu činnosť najmä na železničné trate Banská Bystrica -Diviaky a Banská Bystrica - Brezno-Červená Skala. Úsek medzi Banskou Bystricou a Breznom len v priebehu decembra 1944 a januára 1945 partizáni poškodili alebo prerušili 22-krát. Trať Banská Bystrica - Diviaky v januári 1945 bola poškodená partizánskymi akciami 8-krát. Podobné akcie sa robili aj na cestných komunikáciách Banská Bystrica-Brezno, Banská Bystrica-Malý Šturec-Martin, ale najmä Banská Bystrica-Veľký Šturec-Ružomberok. Vo februári a marci 1944, keď sa sovietske a československé jednotky usilovali prelomiť húževnatú nemeckú a maďarskú obranu pred Liptovským Mikulášom nadobudla pre nepriateľské velenie obrovský význam cestná komunikácia Banská Bystrica – Ružomberok.

  Bola to jediná cesta, ktorá bezprostredne spájala fašistickú obranu na juhu a  severe  rozdelenú Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou. Viedla z Banskej Bystrice cez Staré Hory, Veľký Šturec, Liptovskú Osadu do Ružomberka. Od Uľanky po Biely Potok prechádzala územím Partizánskej republiky. V dôsledku toho bola cesta pre prepravu nemeckých vojsk a bojovej techniky od januára do konca marca 1945 nepoužiteľná.

  Partizáni na mnohých miestach (pri Starých Horách, na Veľkom Šturci, pred Liptovskou Osadou) cestu prerušili zátarasmi a protitankovými prekážkami. Kontrolovali ju z oboch strán z dobre vybudovaných obranných postavení. I keď partizánske jednotky z územia Partizánskej republiky v dňoch 18. - 20. marca 1945 odišli a spojili sa s osloboditeľskými vojskami, nepriateľovi sa nepodarilo včas prekážky odstrániť a cestu uvoľniť pre ustupujúce vojská. Nezostávalo mu nič iné, ako ťažké zbrane a bojovú techniku zanechať pod Veľkým Šturcom a pešo ustupovať v hlbokom snehu ťažkým horským terénom cez hrebeň Veľkej Fatry do Turca.

  V ničení živej sily a bojovej techniky nepriateľa, v demoralizácii jeho vojakov a dôstojníkov veľkú úlohu zohrali náhle a nečakané útoky a prepady partizánov na posádky, štáby, vojenské objekty, strážne oddiely a ubytovacie priestory. Len v priebehu januára 1945 príslušníci brigád Smrť fašizmu a Pomstiteľ z územia Partizánskej republiky uskutočnili 16 bojových prepadov nepriateľa v okolitých obciach. Po takýchto akciách fašistické velenie podniklo proti partizánom trestné a vyčisťovacie akcie zamerané na obkľúčenie a likvidáciu partizánskych oblastí.

  Prakticky od začiatku februára do 18. marca 1945 trvali priame bojové stretnutia partizánskych jednotiek so silnými oddielmi nepriateľa, ktoré sa usilovali uvoľniť dôležitú cestnú komunikáciu Banská Bystrica - Ružomberok, dobyť obce Partizánskej republiky a likvidovať celú partizánsku oblasť v tejto časti Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Starohorských vrchov. Tvrdé boje sa tu odohrali 2., 6., 8., 12. a 16. februára 1945 najmä pri Starých Horách, Jelenci, Liptovskej Osade, Selciach a Priechode a v dňoch 8., 11., 15., 17. a 18. marca 1945 v priestore obcí Selce, Priechod, Podkonice, Uľanka, Richtárová, Staré Hory, Turecká, Kalište a Baláže. S tým súviselo aj pravidelné ostreľovanie chotára obce Baláže od polovice februára 1945 nepriateľským delostrelectvom umiestneným v okolí Slovenskej Ľupče a Banskej Bystrice. Najmä 18. marca 1945 podnikli fašistické jednotky sústredený útok na strediská Partizánskej republiky Kalište a Baláže.

  Partizánske jednotky vyčerpali v nepretržitých dvojmesačných bojoch všetky rezervy streliva a zásob. Postupne sa stiahli z územia Partizánskej republiky ku Korytnici na Magurku a do horského masívu Prašivá. Odtiaľ odišli na hrebene Nízkych Tatier a v dňoch 22.- 23. marca 1945 sa spojili v priestore Jasenskej doliny a obce Bystrá s osloboditeľskými vojskami Sovietskej a Rumunskej armády. Po odchode partizánov fašisti obsadili partizánske obce a rozpútali masový teror a represálie, pri ktorých zahynuli desiatky nevinných občanov. Mnohé podhorské obce a osady nemecké trestné jednotky vypálili.

  Trestné mobilné jednotky Sonderkommanda 7a z Ružomberka zasahovali v zimných mesiacoch 1944/1945 i vzdialenejšie priestory. Viacero represívnych výprav smerovalo do obce Donovaly a jej priľah1ých osád, ktoré boli súčasťou Partizánskej republiky. Už 27. decembra 1944 príslušníci tejto teroristickej jednotky zastrelili L. Ruhiga a odvliekli troch občanov z obce Donovaly, ktorých deportovali do koncentračných táborov. Na druhý deň prepadli osady Bully a Polianku, kde zavraždili štyroch ľudí. Ďalších sedem rasovo prenasledovaných osôb zaživa upálili v dome K. Bullovej spolu s majiteľkou za ich prechovávanie a ukrývanie. Lavína vrážd a zločinov pokračovala 16. januára 1945, keď nacisti z tohto komanda zavraždili a upálili 19 občanov v dome Reginu v osade Bully.

  Ešte 16. februára 1945 príslušníci Einsatzkommanda 14 z Banskej Bystrice obsadili partizánsku obec Priechod, kde vypálili 166 domov a hospodárskych stavieb. Pri pokuse uhasiť svoje horiace domy zastrelili J.Chabadu a M.Mlynarčíka. Dielo skazy dokonali 11. marca 1945, keď za pomoc partizánskym jednotkám zavraždili ďalších šiestich obyvateľov obce.

  Teror a represálie príslušníkov Eisatzkommanda 14 z Banskej Bystrice vyvrcholili v dňoch 18. - 20. marca 1945 tesne pred príchodom osloboditeľských vojsk Sovietskej a Rumunskej armády. V skorých hodinách 18. marca 1945 vtrhli nemecké trestné jednotky do jedného z centier Partizánskej republiky do podhorskej obce Kalište. Prvými obeťami vraždenia sa stali mladé ženy T. Komorová, A. Bučková. Annu, Gustáva a Antóniu Kaliských, Emila a Sabínu Mistríkovcov, L. Kamhala, K. Komoru, V. Longauera a M. Kostúrovú zaživa upálili vo vlastných domoch, A. Bučka, Jána a Júliusa Kaliských zastrelili priamo v obci pred ich vlastnými domami.

  V bunkri v provizórnej partizánskej ošetrovni v lese nad obcou upálili 12 ťažko ranených partizánov. 19 mužských obyvateľov obce a zajatých partizánov odvliekli do chotára obce Moštenica, kde ich zastrelili. Spolu v okolí partizánskej obce Moštenica zahynulo 40 vlastencov a 104 občanov nacisti odvliekli do zajatia. V ten istý deň padli pri obrane obce Kalište 14 maďarskí vojaci ( zbehovia z maďarskej armády) a jeden slovenský partizán. Z celkového počtu 42 domov v Kališti ľahlo popolom 36 dreveníc. Po oslobodení a skončení vojny podhorská obec Kalište už nebola obnovená. Občanom štát postavil nové rodinné domy v Banskej Bystrici (časť Nové Kalište), v Podbrezovej, Moštenici a Slovenskej Ľupči. Základy vypálených domov a budov sa obnovili, v dvoch zachovaných dreveniciach vznikla národopisná a historická expozícia (Pamätná izba SNP zriadená v roku 1946). Celý areál aj so zachovanou kaplnkou a partizánskymi bunkrami a zemľankami bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 27. februára 1961.

  Osemnásty marec 1945 sa stal osudným dňom aj pre horskú osadu Richtárová. Túto súčasť Partizánskej republiky za pomoc partizánskym jednotkám -určitý čas tu sídlil štáb partizánskej brigády Pomstiteľ - nacistické trestné jednotky vypálili a troch občanov odvliekli do koncentračných táborov v Nemecku, odkiaľ sa už nevrátili.

  Priama účasť obyvateľov obce Baláže v Slovenskom národnom povstaní, všemožne intenzívna pomoc občanov partizánskym jednotkám, osobitne brigádam Smrť fašizmu a Pomstiteľ počas partizánskej vojny v zime 1944/1945, neušla pozornosti trestných kománd SiPo a SD z oporného bodu v Banskej Bystrici. Ich úsilie zlikvidovať a pacifíkovať jedno z centier Partizánskej republiky sa dlho nerealizovalo vďaka hrdinskej a úpornej obrane regiónu partizánmi. Za ich neúspechy sa pomstili až príslušníci nemeckých frontových jednotiek, ktorí 20. marca 1945 (po odchode partizánskych jednotiek z tohto priestoru) obec obsadili, vydrancovali a vypálili. Zhorelo 34 domov a hospodárskych budov. Zaživa upálili Š.Slobodníka aj s jeho novonarodeným synom Jankom. Zastrelili Alberta a Róberta Reisovcov.

  Počas oslobodzovania obce 26. marca 1945 vojakmi Rumunskej armády zahynuli d'alší traja občania -K. Rusko, G. Očenáš a P. Očenášová.

  Za zásluhy a obete v boji proti fašizmu v roku 1947 partizánsku obec Baláže znovu vybudovali prostredníctvom prvej medzinárodnej mládežníckej stavby na Slovensku príznačne pomenovanej Stavbou národnej vďaky.

  Hrdinskú a slávnu históriu tohoto územia, bojovníkov a obyvateľov obcí a osád Partizánskej republiky v súčasnosti pripomínajú desiatky pamätníkov, pamätných tabúľ, pomníkov, pamätných miest a hrobov ako aj kultúrnych pamiatok a umeleckých diel vybudovaných na ich počesť a večnú spomienku na ťažké a slávne roky boja proti fašizmu.

   

  Prof. PhDr. Karol FREMAL, CSc.  Poznámka: Článok pevzatý z časopisu Bojovník antifašistov (č.16, č.17 a č.18) ktorý vydáva Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
  Napísal Dufi dňa 25.08.2005
   
  Príbuzné odkazy
  · Viac o téme: Teamy
  · Iné články od: Dufi


  Najčítanejšie články na tému Teamy:
  101st Airborne Division: Druhovojnová výstroj a výzbroj AS hráča (Časť prvá)

   
  Hodnotenie
  Priemerné skóre: 4.75
  hlasov: 8


  Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

  Vynikajúci
  Veľmi dobrý
  Dobrý
  Priemerný
  Zlý


   
  Možnosti

   Stránka vhodná na tlač  Stránka vhodná na tlač

   Poslať tento článok priateľovi, známemu  Poslať tento článok priateľovi, známemu

   
  Prah
  Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

  Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosím zaregistrujte sa

  Re: 61. výročie SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA (Skóre: 1)
  whiskey dňa 25.08.2005
  (O užívateľovi | Poslať správu) http://www.omegablack.sk

  pekne si to napisal Dufi, suvislo, az mi je to divnuo :) Kto by povedal, ze Bojovnik este vychadza!


  Sokoval ma inak ten "moslimsky pluk SS"... WTF?
  Re: kuzu (Skóre: 1)
  yacobin dňa 09.09.2010
  (O užívateľovi | Poslať správu)
  order cialis [www.e-xperiments.com] buy viagra online purchase viagra [www.swanislandcrit.com] order viagra buy viagra online [www.swanislandcrit.com] buy levitra online buy viagra [www.prayingforvinny.org] order cialis online order levitra [www.graphinvest.com] order levitra purchase viagra [www.swanislandcrit.com] order viagra order viagra online [www.prayingforvinny.org] order levitra buy cialis [www.e-xperiments.com] buy cialis order cialis [www.e-xperiments.com] buy cialis buy levitra [www.graphinvest.com] buy viagra order viagra [www.chrishartimages.com] order cialis online order viagra online [www.prayingforvinny.org] buy levitra online buy viagra [www.prayingforvinny.org] buy viagra online order viagra online [www.prayingforvinny.org] order cialis order viagra [www.chrishartimages.com] order viagra online [www.prayingforvinny.org] order cialis order viagra [www.chrishartimages.com] order cialis online buy levitra [www.graphinvest.com] purchase cialis [www.philippine-nature.org] order cialis online buy levitra online [www.graphinvest.com] order viagra online  Re: wmirnkz (Skóre: 1)
  yacobin dňa 08.09.2010
  (O užívateľovi | Poslať správu)
  order viagra online [www.prayingforvinny.org] [www.prayingforvinny.org] purchase levitra buy levitra [www.graphinvest.com] order levitra purchase cialis [www.e-xperiments.com] order levitra order levitra [www.graphinvest.com] buy viagra online buy levitra [www.graphinvest.com] buy viagra online purchase cialis [www.e-xperiments.com] order cialis online purchase viagra [www.chrishartimages.com] buy levitra online buy levitra [www.graphinvest.com] order cialis online purchase viagra [www.chrishartimages.com] buy cialis purchase viagra [www.chrishartimages.com] buy viagra purchase cialis [www.e-xperiments.com] purchase cialis order viagra online [www.prayingforvinny.org] purchase cialis buy cialis [www.ostrichdefense.com] order viagra online [www.prayingforvinny.org] order cialis order viagra online [www.prayingforvinny.org] buy levitra online order viagra online [www.prayingforvinny.org] buy levitra buy levitra online [www.graphinvest.com] purchase levitra [www.prayingforvinny.org] order viagra online purchase viagra [www.chrishartimages.com] buy cialis online  Re: bwypyonek (Skóre: 1)
  yacobin dňa 21.08.2010
  (O užívateľovi | Poslať správu)
  buy levitra [www.getuserbars.com] buy levitra buy levitra online [www.getuserbars.com] order cialis buy viagra [www.chrishartimages.com] order levitra buy viagra online [www.philippine-nature.org] order cialis online purchase viagra [www.chrishartimages.com] purchase cialis order viagra online [www.chrishartimages.com] buy levitra [www.chrishartimages.com] buy levitra purchase levitra [www.getuserbars.com] order levitra online order levitra online [www.getuserbars.com] buy cialis online order cialis online [www.e-xperiments.com] order cialis online buy viagra online [www.philippine-nature.org] purchase cialis order viagra [www.philippine-nature.org] order viagra online [www.chrishartimages.com] buy levitra buy cialis [www.e-xperiments.com] buy cialis online purchase levitra [www.getuserbars.com] order cialis online buy levitra [www.getuserbars.com] order viagra buy viagra online [www.philippine-nature.org] order levitra online [www.getuserbars.com] order levitra online buy viagra online [www.philippine-nature.org] buy viagra purchase viagra [www.chrishartimages.com] order levitra online


  Webhosting tejto stránky zabezpečuje spoločnosť Atlantis Systems, s.r.o.,
  ktorá je poskytovateľom profesionálnych webhostingových služieb.